POLITIKA PRIVATNOSTI ZA MOBILNU APLIKACIJU

Ova politika privatnosti reguliše vaše korišćenje softverske aplikacije FlyFlyApp (Aplikacija) za mobilne uređaje koju je napravio Fly Fly Travel. Aplikacija je deo sistema za pretragu i rezervaciju avio karata.

Koje podatke Aplikacija dobija i kako ih koristi?

Podaci dobijeni od korisnika

Aplikacija dobija podatke koje vi obezbeđujete kada se registrujete i preuzmete Aplikaciju. Registracija kod nas nije obavezna. Međutim, imajte na umu da možda nećete moći da koristite neke od mogućnosti koje Aplikacija nudi ukoliko se ne registrujete. Kada se registrujete kod nas i koristite Aplikaciju, obično nam pružate (a) svoje ime, i-mejl adresu, starost, korisničko ime, lozinku i druge podatke o registraciji; (b) podatke u vezi sa transakcijom, kao što su kada kupujete, odgovarate na neke ponude, ili preuzimate aplikacije od nas i koristite ih; (c) podatke koje nam pružate kada nas kontaktirate za pomoć; (d) podatke o kreditnoj kartici za kupovinu i korišćenje Aplikacije i (e) podatke koje unosite u naš sistem u toku korišćenja Aplikacije, poput kontakt podataka i podataka za upravljanje projektima. Takođe možemo koristiti podatke koje ste nam dali da vas kontaktiramo sa vremena na vreme da vam pružimo bitne informacije, neophodna obaveštenja i marketinške promocije.

Automatski prikupljeni podaci

Pored toga, Aplikacija može automatski prikupljati određene podatke, uključujući, ali ne ograničavajući se na, vrstu mobilnog uređaja koji koristite, jedinstvenu identifikaciju vašeg mobilnog uređaja, IP adresu vašeg mobilnog uređaja, vaš mobilni operativni sistem, vrstu mobilnog pretraživača interneta koji koristite i podatke o načinu na koji koristite Aplikaciju.

Da li Aplikacija prikuplja precizne informacije o lokaciji uređaja u realnom vremenu?

Ova Aplikacija ne prikuplja precizne informacije o lokaciji vašeg mobilnog uređaja.

Da li treća lica vide i/ili imaju pristup podacima koje Aplikacija dobija?

Samo sakupljeni, anonimni podaci se povremeno prenose na spoljne službe da bi nam pomogli da poboljšamo Aplikaciju i svoje usluge. Vaše podatke ćemo deliti sa trećim licima samo na načine koji su opisani u ovoj izjavi o privatnosti.

Možemo otkriti podatke dobijene od korisnika i automatski sakupljene podatke:

Kako je propisano zakonom, odnosno u skladu sa sudskim pozivom ili sličnim pravnim procesom;

Kada sa dobrom namerom verujemo da je njihovo otkrivanje neophodno za zaštitu naših prava, zaštitu vaše ili bezbednosti drugih osoba, istraživanje prevare ili odgovor na zahtev vlade;

Sa pružaocima usluga od poverenja koji rade u naše ime, nemaju nezavisnu korist od informacija koje im obezbedimo i pristali su da se pridržavaju pravila navedenih u ovoj izjavi o privatnosti.

Ukoliko je Fly Fly Travel uključen u spajanje, akviziciju ili prodaju sve ili dela svoje imovine bićete obavešteni putem i-mejla i/ili vidljivog obaveštenja na našoj internet prezentaciji o svakoj promeni vlasništva ili korišćenju tih podataka, kao i o bilo kojim izborima koje možete imati u vezi sa ovom informacijom.

Koja su moja prava za odjavu?

Sva preuzimanja podataka od strane Aplikacije možete lako zaustaviti brisanjem iste. Možete koristiti standardne procese za brisanje koje mogu biti dostupne u sklopu vašeg mobilnog uređaja ili preko tržišta ili mreže mobilnih aplikacija. Takođe se možete odjaviti putem i-mejla, na support@flyflyapp.com.

Politika zadržavanja podataka, upravljanje vašim podacima

Zadržaćemo podatke dobijene od korisnika dokle god koristite Aplikaciju i u razumnog vremenskom periodu nakon toga. Zadržaćemo automatski prikupljene podatke do 24 meseci, a nakon toga se mogu čuvati zbirno. Ako želite da izbrišemo podatke koje smo dobili od vas putem Aplikacije, molimo vas kontaktirajte nas na support@flyflyapp.com i odgovorićemo u razumnom vremenu. Imajte u vidu da neki ili svi podaci dobijeni od korisnika mogu biti neophodni da bi aplikacija ispravno funkcionisala.

Deca

Aplikaciju ne koristimo da bismo svesno tražili ili prodavali podatke deci ispod 13 godina. Ukoliko roditelj ili staratelj sazna da je njegovo ili njeno dete nama dostavilo podatke bez njegove ili njene saglasnosti, on ili ona treba odmah da nas kontaktira na support@flyflyapp.com. Izbrisaćemo te podatke iz svoje baze u razumnom roku.

Bezbednost

Mi se brinemo o čuvanju poverljivosti vaših podataka. Pružamo fizičke, elektronske i proceduralne zaštite za čuvanje podataka koje skupljamo i održavamo. Na primer, ograničavamo pristup ovim podacima na ovlašćene zaposlene i izvođače koji moraju da znaju te podatke da bi radili, razvijali i poboljšavali našu Aplikaciju. Imajte u vidu da, iako nastojimo da obezbedimo razumnu bezbednost podataka koje procesuiramo i čuvamo, nijedan sigurnosni sistem ne može da spreči sve potencijalne povrede bezbednosti. Promene

Ova politika privatnosti može biti ažurirana sa vremena na vreme iz bilo kog razloga. Obavestićemo vas o svim promenama politike privatnosti postavljanjem nove politike privatnosti flyflyapp.com/privacy_eng.html i obavestićemo vas putem i-mejla. Savetujemo vas da redovno proveravate ovu politiku privatnosti za bilo kakve promene, jer se nastavak upotrebe smatra odobravanjem svih promena.

Vaš pristanak

Korišćenjem Aplikacije pristajete na obradu vaših podataka kao što je opisano u ovoj politici privatnosti sada i sa izmenama i dopunama sa naše strane. „Obrada“ znači korišćenje kolačića na kompjuteru/ručnom uređaju ili korišćenje ili pozivanje na podatke na bilo koji način, uključujući, ali ne i ograničeno na, sakupljanje, čuvanje, brisanje, korišćenje, kombinovanje i otkrivanje podataka, što će se sve odigrati u Srbiji. Ukoliko živite van Srbije, vaši podaci će biti preneti, obrađeni i pohranjeni tamo pod srpskim standardima privatnosti.

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa privatnošću dok koristite Aplikaciju, ili imate pitanja o našim postupcima, molimo vas da nas kontaktirate putem i-mejla na support@flyflyapp.com.